Welkom op de website van de Nederlandse Mahjong Bond.

 

De Nederlandse Mahjong Bond (NMB) is op 8 februari 2004 opgericht. De doelen die hierbij gesteld waren: bekendheid geven aan het Mahjongspel, toezien op spelregels, organiseren en helpen bij het organiseren van activiteiten op het gebied van Mahjong. Officiële statuten waren aanwezig en de NMB werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30198455.

Wat zijn de kerntaken van de Bond?

  • De NMB organiseert jaarlijks een bondstoernooi met als hoogtepunt het tienjarig bondstoernooi in 2014, waarbij drie verschillende varianten van het Mahjong spel werden gespeeld door 172 enthousiaste spelers.
  • De NMB helpt daar waar mogelijk bij de organisatie van verschillende evenementen en geeft adviezen aan clubs die toernooien organiseren.
  • Toezicht op spelregels wordt uitgevoerd door de Werkgroep Wedstrijdwezen.
  • Bekendheid geven aan het Mahjongspel wordt behartigd door de Werkgroep Promotie en Communicatie.

Op de website vind je alle informatie over het spel Mahjong en de NMB zoals: laatste nieuws, spelregels van de verschillende varianten van Mahjong, ranglijsten etc. Tevens kun je zien welke activiteiten en toernooien plaatsvinden.