Mahjong spelen kan zowel thuis, als op een club of online met spelers van over de hele wereld.

Lijkt het spelen bij een Mahjongvereniging u een aantrekkelijke optie, kijk dan in dit overzicht of zich een club in de gewenste regio bevindt. U wordt automatisch lid van de Nederlandse Mahjong Bond (NMB) wanneer u een Mahjongclub kiest die is aangesloten bij de NMB.
Met het lidmaatschap van de Bond of de inschrijving voor toernooien onder auspiciën van de Bond verklaart u kennis te hebben genomen van de relevante reglementen en hiertegen geen bezwaar te hebben.
De contributiebijdrage aan de Bond bedraagt € 12, deze wordt afgedragen door de club waarvan u lid bent.

Competitie en recreatie
Bij de in clubverband meestgespeelde MCR-variant is het mogelijk te kiezen uit een competitie- of recreantenlidmaatschap.
Op toernooien kunnen gewoonlijk zowel competitiespelers als recreatieve spelers spelen, zij spelen echter wel gescheiden.
Bij de recreanten gaat het speelplezier boven het resultaat en helpen de spelers elkaar onder andere met (een deel van) de puntentelling.
Bij de competitiespelers leiden de resultaten tot een ranglijst op basis waarvan kwalificatie voor een EK of WK kan worden vastgesteld.

Gastlidmaatschap

U kunt ook kiezen voor een gastlidmaatschap van een bij de bond aangesloten Mahjongclub. In dat geval betaalt u alleen de contributiebijdrage aan de Bond.