Sinds medio maart is Mahjong spelen op de clubavonden en toernooien op de gebruikelijke manier niet meer mogelijk.
We zijn bezig over te gaan naar een 1,5 meter-samenleving.
Hoe we in die nieuwe samenleving weer het vertrouwde Mahjong kunnen spelen is nu nog onduidelijk.
Er zijn diverse initiatieven gaande om te onderzoeken met welke hulpmiddelen en attributen er toch weer aan één tafel gespeeld kan worden, maar we kunnen daar op dit moment geen concrete resultaten over melden.

Wel is bekend dat de lockdown-maatregelen langzaam weer versoepeld worden.
Hieronder volgt een overzicht van de laatste beslissingen die impact hebben op clubavonden en toernooien.
Deze informatie is afkomstig van de Rijksoverheid en het RIVM.

Informatie Rijksoverheid

Wat verandert er op 1 juni 2020 voor wat betreft groepsvorming en samenkomsten?
Samenkomsten van maximaal 30 personen in een gebouw zijn met ingang van 1 juni, 12:00 uur, op veel plaatsen weer toegestaan.
Dan gaat het om samenkomsten in publieke gebouwen zoals in café’s en restaurants. Er geldt wel altijd de verplichting tot 1,5 meter afstand.

Mogelijk wordt dit per 1 juli uitgebreid tot 100 personen.

Kan ik nog bridge spelen, schaken of andere denksporten doen?
(in de ogen van de Rijksoverheid zit Mahjong in de ‘andere denksporten’)
Het advies is om dit niet te doen. Veel van deze denksporten vereisen dat deelnemers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 meter. Daarnaast worden de materialen (speelkaarten, stukken) vaak doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.

Informatie RIVM

Overdracht via mahjongstenen
Het RIVM heeft in samenwerking met het Erasmus MC onderzocht wat het risico is van virusoverdracht via attributen, met o.a. gladde oppervlakken. Hun bevinding is: er is overdracht mogelijk, maar het risico is gering. Goede handhygiëne maakt het risico nog iets kleiner, maar het zal nooit nul zijn.

Algemeen
Veel belangrijker is de door het RIVM opgestelde richtlijn: Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 ⁰C); blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.

Conclusie
Voorlopig zit een terugkeer naar het oude normaal er niet in. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Informatie over het spelen van Mahjong op onlineplatformen