nmb_christienkal Goudsmidatelier “Christien Kal”
Sinds 1985 is Christien Kal zelfstandig goudsmid. Ze vervaardigt onder andere Mahjongsieraden.
www.christienkal.nl

De Nederlandse Mahjong Bond kan een extra financiële armslag goed gebruiken, niet alleen voor nu maar zeker ook voor de toekomst. Om dit te kunnen realiseren is de Bond op zoek naar “Vrienden van Mahjong”.

Wie zijn de “Vrienden van Mahjong”?
Dit zijn (kleine) ondernemers of particulieren die maatschappelijk betrokken zijn, het Mahjong een warm hart toedragen en bereid zijn jaarlijks een bedrag te sponsoren.

Wat krijgen zij hiervoor?
Ondernemers krijgen een vermelding op de website van de Nederlandse Mahjong Bond met logo (ca. 200×150 pixels), een korte introductie van hun onderneming (max. twintig woorden) en een link naar hun website. In het geval van particulieren gaat het natuurlijk alleen om een vermelding.

Wat bereiken wij als Bond hiermee?
Het geld zal gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het Mahjong in Nederland.

Wat kost het?
De minimale bijdrage is €50,00 per jaar. Meer mag uiteraard ook. Dit kun je bij je aanmelding aangeven.

Wil jij Vriend van Mahjong worden?
Dan kun je je via het contactformulier aanmelden, met als keuze bij wat het betreft “Vrienden van Mahjong”. In het vak ‘Opmerkingen’ geef je dan je bedrijfsnaam, een korte bedrijfsomschrijving inclusief het websiteadres en een eventueel logo kan als bijlage meegestuurd worden.