Privacy

Privacy 2016-10-13T09:50:53+00:00

De Nederlandse Mahjong Bond (NMB) respecteert de privacy van alle bezoekers van de NMB website. U kunt de website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan de website zal de NMB, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.
Indien u persoonlijke gegevens invult in een contactformulier op de NMB website, behandelt de NMB de ingevulde informatie vertrouwelijk en zal nooit aan derden worden verstrekt. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Algemeen
Teneinde de bondsdatabase en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de NMB in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt

Welke gegevens worden door de NMB verwerkt?
De gegevens die door de NMB worden verwerkt bestaan uit drie categorieën:

 1. Gegevens die uzelf invult op formulieren op de NMB website
 2. Gegevens die uzelf invult op formulieren van uw vereniging
 3. Gegevens die u op andere wijze kenbaar maakt.

Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en bereikbaarheid (zoals e-mailadres, naam of andere NAW gegevens) en staan soms in verband met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.
Daarnaast zijn gegevens, die op basis van door u behaalde prestaties, aan uw naam worden gekoppeld zoals bijvoorbeeld wedstrijd- en/of kwalificatieresultaten.

Wat doet de NMB met uw gegevens?
Uw ingevulde gegevens worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Beantwoorden en verwerken van uw vraag
 • De NMB in staat te stellen zijn diensten te verlenen
 • Organiseren en/of opstellen van wedstrijden, uitslagen en standen
 • Samenstellen van ranglijsten
 • Deelname aan mahjong activiteiten vergemakkelijken en optimaliseren
 • Gebruiksvriendelijkheid van de website(s) bevorderen
 • Beschikbaar stellen van informatie aan clubs, bijvoorbeeld voor het verzenden van uitnodigingen voor door die clubs te organiseren mahjongactiviteiten
 • Ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor recreanten en/of competitiespelers
 • Doen van relatiebeheer, kunnen doen van aanbiedingen of acties of het verstrekken van informatie (bijvoorbeeld nieuwsbulletins)

Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de NMB inzage in het website bezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de NMB communicatie beter afstemmen op behoeften van websitebezoekers. De NMB kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van dienst wel. Dit gebeurt op basis van het IP-Adres. Volgens Europese regels is die koppeling met het IP-Adres genoeg om onder de privacywet te vallen en dus ook onder de cookiewet. De NMB heeft de code van Google Analytics in haar website zodanig aangepast dat het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt.

Copyright
Niets van de NMB website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de NMB worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Aan informatie op de NMB website kunnen geen rechten worden ontleend. De NMB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud van de NMB website en daarop verstrekte informatie.

Beveiliging
De NMB heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van de NMB zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De NMB kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Daarom wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van de NMB, stuur dan een e-mail naar secretaris@mahjongbond.org.

Wijziging van Privacy Statement
De NMB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
De NMB adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of veranderingen zijn doorgevoerd.