De Nederlandse Mahjong Bond (NMB) respecteert de privacy van alle bezoekers van de NMB website. U kunt de website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan de website zal de NMB, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.
Indien u persoonlijke gegevens invult in een contactformulier op de NMB website, behandelt de NMB de ingevulde informatie vertrouwelijk en zal nooit aan derden worden verstrekt. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Algemeen
Teneinde de bondsdatabase en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de NMB in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt

Welke gegevens worden door de NMB verwerkt?
De gegevens die door de NMB worden verwerkt bestaan uit drie categorieën:

 1. Gegevens die uzelf invult op formulieren op de NMB website
 2. Gegevens die uzelf invult op formulieren van uw vereniging
 3. Gegevens die u op andere wijze kenbaar maakt.

Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en bereikbaarheid (zoals e-mailadres, voor-achternaam, telefoonnummer, adresgegevens) en staan soms in verband met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.
Daarnaast zijn gegevens, die op basis van door u behaalde prestaties, aan uw naam worden gekoppeld zoals bijvoorbeeld wedstrijd- en/of kwalificatieresultaten.

De NMB verwerkt de verkregen persoonsgegevens in een afgeschermde ledenadministratie, bij aanmelding voor de NMB. Verantwoordelijk hiervoor is de penningmeester.

Wat doet de NMB met uw gegevens?
Uw ingevulde gegevens worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Beantwoorden en verwerken van uw vraag
 • De NMB in staat te stellen zijn diensten te verlenen
 • Organiseren en/of opstellen van wedstrijden, uitslagen en standen
 • Samenstellen van ranglijsten
 • Deelname aan mahjong activiteiten vergemakkelijken en optimaliseren
 • Gebruiksvriendelijkheid van de website(s) bevorderen
 • Beschikbaar stellen van informatie aan clubs, bijvoorbeeld voor het verzenden van uitnodigingen voor door die clubs te organiseren mahjongactiviteiten
 • Ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor recreanten en/of competitiespelers
 • Doen van relatiebeheer, kunnen doen van aanbiedingen of acties of het verstrekken van informatie (bijvoorbeeld nieuwsbulletins)
 • De gegevens bij inschrijving toernooien worden gebruikt ten behoeve van vermelding deelname op de website en scoreregistratie. Toernooiuitslagen worden vermeld op de site van de Nederlandse Mahjongbond (NMB), Mahjongnews en de European Mahjong Association (EMA).
  Deze gegevens worden gebruikt om telefonisch contact op te kunnen nemen, en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact te zoeken indien telefonisch geen contact mogelijk is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De NMB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Concreet houdt dit in:

 • Bij beëindiging van het lidmaatschap is dat 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
 • 1 maand na afloop van het betreffende toernooi, waarvoor aangemeld is

Delen van persoonsgegevens met derden
De NMB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De NMB maakt op deze website gebruik een analytische cookie die het websitebezoek meet voor statistische doeleinden. Dat stelt ons in staat om de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie* geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

*Naam cookie: _utma, bewaartermijn: 14 maanden

Copyright
Niets van de NMB website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de NMB worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Aan informatie op de NMB website kunnen geen rechten worden ontleend. De NMB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud van de NMB website en daarop verstrekte informatie.

Beveiliging
De NMB heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van uw browser.

Links
Op de website van de NMB zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De NMB kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Daarom wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van de NMB, stuur dan een e-mail naar onze secretaris.

Wijziging van Privacy Statement
De NMB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
De NMB adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of veranderingen zijn doorgevoerd.