jan_warbout_1 Jan Warbout: Voorzitter
Werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Sturing geven aan het bestuur en de bond
 • Beleid NMB

E-mailadres: voorzitter@mahjongbond.org

 
Ria van der Putten Ria van der Putten: Secretaris
Werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Beleid NMB
 • Nieuwsbrief
 • Notulen van bestuursvergaderingen en ALV
 • Communicatie met de Mahjongclubs

E-mailadres: secretaris@mahjongbond.org

Olav Sommers Olav Sommers: Penningmeester
Werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Beleid NMB
 • Penningmeester
 • Ledenadministratie

E-mailadres: penningmeester@mahjongbond.org

Menno van Lienden Menno van Lienden: Voorzitter werkgroep Wedstrijdwezen
Werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Bondstoernooi
 • Spelregels en scheidsrechterszaken
 • Spelmateriaal
 • contactpersoon met Europese Bond (EMA)

E-mailadres: wedstrijdwezen@mahjongbond.org

Maaike Fleskens: Voorzitter werkgroep Promotie en Communicatie
Werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Clinics en workshops
 • Cursussen
 • Website

E-mailadres: promotie@mahjongbond.org