(versie 3 april)

Nederland is weer open. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties , booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Dus het blijft voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Zo kunt u rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid. Ook hebben sommige groepen mensen een verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19. Dat geldt voor ouderen  en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral als zij niet gevaccineerd zijn. Ook geldt het voor mensen met ernstige afweerstoornissen bij wie vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn.
Vaccinatie beschermt bij de meeste mensen goed tegen ernstige ziekte, maar die bescherming wordt na verloop van tijd minder. Een boostervaccinatie is belangrijk om de afweer op te peppen. Helaas kan ook een boostervaccinatie niet alle ziektegevallen voorkomen.

Voor verenigingen waar mensen bij elkaar komen in een binnenruimte, worden nog de onderstaande adviezen gegeven:

 • Anderhalve meter afstand houden bij drukte
  • Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
  • Afstand houden blijft wel verstandig; voor kwetsbare personen kan hier bij de inrichting rekening mee gehouden worden.
 • Thuisblijven bij klachten
  • Blijf thuis als u klachten hebt die passen bij corona. Ook bij milde klachten en óók als u gevaccineerd/geboosterd bent. Doe bij klachten die passen bij corona een zelftest.
   Vanaf 11 april hoeft u na een positieve zelftest geen bevestigingstest bij de GGD meer te doen.
   De test bij de GGD is nog wel beschikbaar voor kwetsbare personen.
 • Hanteren van hygiënemaatregelen
  • Hygiëneadviezen blijven gelden, waaronder niezen/hoesten in de elleboog, geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en het regelmatig schoonmaken van handcontactpunten.
 • Hanteren van ventilatiemaatregelen; zorg voor frisse lucht
  • Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren) of via mechanische ventilatiesystemen.
  • Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10 tot 15 minuten. Lucht ook 10 tot 15 minuten als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een bijeenkomst in de ruimte. Zet om te luchten de ramen/deuren wijd open.
 • Aandacht voor risicogroepen
  • Voor bezoekers van Mahjongverenigingen geldt dat in het geval deze tot een risicogroep behoren, en niet beschermd zijn, zij zelf de afweging moeten makenof zij een voorziening kunnen en willen bezoeken.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als aanvulling op de basismaatregelen.
  • Per 23 maart is het niet meer verplicht om een mondneusmasker te dragen in het openbaar vervoer. Het dragen van een mondneusmasker in het openbaar vervoer is nog wel een advies. Ook daar waar het druk is, beschermt u uzelf en anderen met het dragen van een mondneusmasker
  • Het advies is om geen stoffen of zelfgemaakte mondneusmaskers te dragen, maar medische mondneusmaskers van minimaal type II.