Nederlandse Mahjong Bond

In 2004 is de Nederlandse Mahjong Bond opgericht om het spelen van Mahjong in goede banen te leiden.

De kerntaken van de Bond zijn:

  • Het organiseren van een jaarlijks bondstoernooi, waarbij drie verschillende varianten van het Mahjong spel kunnen worden gespeeld door de deelnemers;
  • Daar waar mogelijk en nodig helpen bij de organisatie van verschillende evenementen;
  • Het geven van advies aan clubs die toernooien organiseren;
  • Toezicht op spelregels uitoefenen door de Werkgroep Wedstrijdwezen;
  • Bekendheid geven aan het Mahjongspel door de Werkgroep Promotie.

Spelregels en toernooien
Elke variant van Mahjong wordt erkend. Voor elke variant kunnen toernooien worden georganiseerd. De meeste toernooien zijn alleen toegankelijk voor leden van de Bond. De Bond assisteert zo nodig bij de organisatie van een toernooi en voorziet in spelmaterialen.

Scheidsrechters
De Bond zorgt voor de opleiding tot scheidsrechter van de verschillende varianten. Daarnaast worden opfriscursussen gegeven, waardoor scheidsrechters gekwalificeerd blijven.

Ranglijsten
De uitslagen van de toernooien worden verwerkt in ranglijsten. Dit geldt voor alle varianten van het mahjongspel (behalve Hongkong). De speler die als eerste eindigt op de ranglijst van een variant is gedurende één jaar kampioen van die spelvariant. De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats op het Bondstoernooi.

Nieuwsbrief
De contacten met de leden worden onderhouden door de Nieuwsbrief, deze verschijnt acht keer per jaar. In de Nieuwsbrief staan de laatste ontwikkelingen van de toernooien, spelregelwijzigingen, interviews en nog veel meer.

Promotie
Door middel van cursussen propageert de Bond het spelen van Mahjong. Daarnaast wil de Bond meer naamsbekendheid geven aan toernooien in de regionale pers alsmede de landelijke pers bij MERS 1 en 2 toernooien. Bij het houden van informatiebijeenkomsten, organiseren van toernooien en het oprichten van Mahjongclubs kan de Bond hulp verlenen en advies geven.

Internationaal
De Bond is aangesloten bij de EMA (Europese Mahjong bond) en de WMO (World Mahjong Organisation). De Bond is belangenbehartiger bij beide bonden voor de toewijzing van MERS-kwalificaties aan de eigen toernooien. Het verkrijgen en verdelen van beschikbare plaatsen voor Europese zowel als Wereldkampioenschappen wordt nauwlettend gevolgd door de Bond.