Wat doet de Nederlandse Mahjong Bond?

Spelregels en toernooien
Elke variant van Mahjong wordt erkend, de Bond legt geen eigen spelregels op. Voor elke variant kunnen toernooien worden georganiseerd, aan elk toernooi kunnen alleen leden van de Bond meedoen. De Bond assisteert bij de organisatie van een toernooi en voorziet in benodigde materialen.

Scheidsrechters
De Bond zorgt voor de opleiding tot scheidsrechter van de verschillende varianten. Daarnaast worden opfriscursussen gegeven, waardoor scheidsrechters gekwalificeerd blijven.

Ranglijsten
De uitslagen van de toernooien worden verwerkt in ranglijsten. Dit geldt alleen voor de MCR competitie en de Riichi competitie. De speler die als eerste eindigt op de ranglijst van een variant is gedurende één jaar kampioen van die spelvariant. Voor MCR recreanten wordt een 1-daags toernooi georganiseerd, waarbij de winnaar van dit toernooi Nederlands Kampioen wordt.

Nieuwsbrief
De contacten met de leden worden onderhouden door de Nieuwsbrief, deze verschijnt minimaal 8 keer per jaar. In de Nieuwsbrief staan de laatste ontwikkelingen van de toernooien, spelregelwijzigingen, interviews en nog veel meer.

Promotie
Door middel van cursussen propageert de Bond het spelen van Mahjong. Daarnaast wil de Bond meer naamsbekendheid geven aan toernooien in de regionale pers alsmede de landelijke pers bij MERS 1 en 2 toernooien. Bij het houden van informatieve bijeenkomsten, organiseren van toernooien en het oprichten van Mahjongclubs zal de Bond hulp verlenen.

Internationaal
De Bond is aangesloten bij de EMA (Europese Mahjong bond) en de WMO (Wereld Mahjong bond) De Bond is belangenbehartiger bij beide bonden voor de toewijzing van MERS-kwalificaties aan de eigen toernooien. Het verkrijgen en verdelen van beschikbare plaatsen voor Europese zowel als Wereldkampioenschappen wordt nauwlettend gevolgd door de Bond.