De Nederlandse Mahjong Bond hanteert een aantal reglementen, die op deze pagina terug te vinden zijn.

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2017 goedgekeurd en in werking getreden.

Download hier het Huishoudelijk Reglement.

Toernooireglement
Download hier het Toernooireglement.