Reglementen

Reglementen 2017-06-22T22:30:11+00:00

De Nederlandse Mahjong Bond hanteert een aantal reglementen, die op deze pagina terug te vinden zijn.

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2017 goedgekeurd en in werking getreden.

Download hier het Huishoudelijk Reglement.

Gedragsreglement
Naar aanleiding van een (forum)discussie met de leden is een Gedragsreglement opgesteld. Dit reglement is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2007 goedgekeurd en in werking getreden. Het Gedragsreglement geldt voor elk toernooi dat meetelt voor de de officiële mahjongranglijst en in samenwerking met de Nederlandse Mahjong Bond wordt georganiseerd.

Download hier het Gedragsreglement.
Met je lidmaatschap van de Bond of je inschrijving voor toernooien onder auspiciën van de Bond verklaar je kennis te hebben genomen van deze reglementen en hiertegen geen bezwaar te hebben.

Deelnemers aan toernooien moeten er rekening mee houden dat van toernooien verslag wordt gedaan met publicatie van uitslagen, ranglijsten en publicatie van foto’s.