Maatregelen per zaterdag 15 januari 2022

Binnensportlocaties vanaf 15 januari weer open
Het kabinet heeft de vanaf 19 december geldende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus met ingang van 15 januari 05.00 uur versoepeld.
Deze maatregelen gelden tenminste tot 25 januari.
Kort samengevat gelden er voor de binnensport geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte.
Er mogen weer onderlinge wedstrijden gespeeld worden binnen de eigen vereniging.
Let wel op dat de groepsgrootte aangepast wordt aan de mogelijkheid om binnen de speellocatie 1½ meter afstand te houden.

Aan tafel geldt vanaf 25 september de 1½ meter tussen spelers al niet meer, maar wel wordt er dringend geadviseerd om voor en na het Mahjongen zoveel mogelijk 1,5 afstand te houden.

Coronatoegangsbewijs en mondkapjes
Voor de binnensport is het vanaf 6 november 2021 verplicht om spelers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) te vragen.
Dit CTB zal iedere keer opnieuw gecontroleerd moeten worden. Je weet niet of een lid misschien een ‘groen’ vinkje heeft op basis van een negatieve PCR-test (die 24-uur geldig is) of herstelbewijs (dat 6 maanden geldig is). Lees hier meer over het coronabewijs.
Voor vragen over de corona check app en de qr-code scanner verwijzen wij naar de pagina van de rijksoverheid: https://coronacheck.nl/nl/

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
Dat betekent dat mondkapjes aan tafel niet verplicht zijn, maar hierover kan de club in overleg met de leden eigen regels opstellen.

Meer informatie over de nieuwe richtlijnen staan in het nieuwe protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

Is het coronavirus overdraagbaar via Mahjongstenen?
Het RIVM heeft in samenwerking met het Erasmus MC onderzocht wat het risico is van virusoverdracht via attributen. Hun bevinding is: er is overdracht mogelijk, maar het risico is gering. Goede handhygiëne maakt het risico nog iets kleiner, maar het zal nooit nul zijn.

Horeca nog niet open
De horeca blijft nog gesloten en dit betekent dat sportkantines ook nog niet open kunnen om te spelen, daar deze vallen onder de locatierichtlijn Horeca. Controleer bij de beheerder van uw speellocatie wat de geldende regels zijn.

HuiskamerMahjong
Conform de huidige maatregelen geldt dat een huishouden 4 personen mag ontvangen per dag.
Dit betekent dat thuismahjongen mogelijk is, wij adviseren wel om alle basismaatregelen in acht te nemen zoals deze geadviseerd worden door de Rijksoverheid (zie hieronder).

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Zorg voor voldoende frisse lucht
Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat op de speellocatie regelmatig wordt gelucht.
Voor meer informatie verwijzen we naar https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie.

Algemene Informatie
Actuele informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.
Er is een pdf-bestand van de poster met de nieuwe algemene landelijke maatregelen beschikbaar.
Download hier de pdf nieuwe maatregelen