Fotoimpressie van het Kongroverstoernooi van16 januari 2016 in het BOKO Biljart- en Denksportcentrum te Zaandam