door Olav Sommers

Tijdens het Riichi Dutch Open 2022 was het één van de deelneemsters opgevallen dat twee mannelijke spelers wel heel veel op elkaar leken. Er werd een geschikt moment gezocht om een diepgravend onderzoek in te stellen. Dat bleek meteen na de prijsuitreiking te zijn. De stambomen werden erop nageslagen maar nergens kwam landen als Noorwegen, Zweden, Denemarken of IJsland tevoorschijn. Tevens bleken beide niet in het bezit te zijn van wapens zoals zwaarden, bijlen, schilden, speren, lansen of pijl en boog. Desgevraagd verklaarden de heren nooit op strooptocht te zijn geweest door Europa.
Nadat alle feiten minutieus zijn bestudeerd komt de jury tot de conclusie dat er geen enkele overeenkomst is tussen de heren Michael van der Sluis (l) en Ivar Bouwman (r). Ook het aanvullende bewijs, een vage foto, heeft ons niet van gedachten doen veranderen. Mochten er lezers zijn die toch nog gelijkenissen zien, we horen het graag.