Nadat al het mahjong-spelen in maart tot een abrupte stilstand was gekomen, begonnen we weer wat licht aan het eind van de tunnel te zien. En na 24 juni gaat het dan toch sneller dan verwacht. In deze mail willen wij informatie geven over de huidige stand van zaken. Want de informatie verandert nog per dag.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen bij de Bridgebond nauwlettend, omdat bij bridge hetzelfde speelprobleem optreedt als bij mahjong. De Bridgebond heeft als grotere bond meer en betere contacten met NOC*NSF en andere regel-stellende organisaties.
Daarnaast kreeg het bestuur van verschillende personen en clubs informatie toegestuurd die de Bridgebond heeft gepubliceerd en waarin men aanleiding zag om weer te starten met mahjong-spelen bij de club.

Wat is de situatie

Op de persconferentie van 24 juni van premier Rutte  is bekendgemaakt dat per 1 juli de binnensporten weer zijn toegestaan. En dat voor alle sporten geldt dat bij het sporten de 1,5 meter afstand niet in acht genomen hoeft te worden. Ook voor het mahjongspelen betekent dit dat er gespeeld mag worden aan wedstrijdtafels zonder dat de spelers 1,5 meter afstand moeten houden. Wel moet waar het kan de 1,5 meter afstand gerespecteerd worden. En dit geldt in ieder geval buiten het speelgebied.

Maar op 1 juli is de noodverordening voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd en daarin wordt specifiek aangegeven dat er wel 1,5 m afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Letterlijk wordt gezegd :”Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.”.

De leden van Bamboe Acht in coronatijd

Dit bericht is voor de Bridgebond aanleiding om weer in overleg te gaan met het ministerie van VWS, omdat het bericht door verschillende partijen op een andere manier wordt uitgelegd.
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om zich te houden aan de noodverordening. Indien je dat niet doet, neem je niet alleen een risico met betrekking tot mogelijke besmetting, maar riskeren de club en de locatiebeheerder ook een boete. Het is strafbaar om in strijd met de noodverordening te handelen.

De Bridgebond heeft naar aanleiding van het bovenstaande op 3 juli zijn advies gewijzigd naar:
“Het advies van de BridgeBond is op dit moment om de 1,5 meter in acht te nemen, ook tijdens het spelen.”

Het bestuur van de Mahjongbond sluit zich bij dit advies aan.

Indien binnenkort toch weer wordt toegestaan om aan de speeltafel geen 1,5 meter afstand aan te houden, en clubs besluiten om weer clubavonden te organiseren, is ons advies om als club goed te overwegen hoe om te gaan met de afstandsregels en eventuele extra beschermende maatregelen zoals bijvoorbeeld schermen en/of mondkapjes.

Wij zullen de verdere ontwikkelingen op de voet blijven volgen en houden jullie op de hoogte.

het NMB-Bestuur