In november 2018 is duidelijk is geworden dat het Italiaanse Pisa er niet in zou slagen het WK Mahjong (MCR) te organiseren.
Na een suggestie van een van de bondsleden is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om dit grote evenement naar ons land te halen.
Een offerte van een bedrijf bood voldoende aanleiding om – in alle stilte en onder fikse tijdsdruk – een organisatieteam van zes deskundigen samen te stellen dat op 9 december aan de Europese Bond (EMA) meldde bezig te zijn met het organiseren van het WMC 2019.
Op 16 december ontving de EMA het bidbook, waarin wordt beschreven op welke manier, wanneer en waar Nederland het WK zou willen realiseren. Op 31 december meldt de EMA dat ook Frankrijk zijn kandidatuur heeft aangegeven en op 14 januari wordt bekend dat – na stemming – Frankrijk het recht op organisatie heeft gekregen.
Op 27 januari maakt de Franse Bond bekend dat het WMC 2019 zal plaatsvinden in Villefranche-sur-Saône van 30 oktober tot en met 3 november. Volgens onofficiële berichtgeving biedt het toernooi toegang tot 256 deelnemers, waarvan 160 uit Europa. Volgens EMA-quotering mag ons land 20 spelers afvaardigen, maar dat aantal wordt op 30 april a.s. officieel vastgesteld.
Het inschrijfgeld zal rond € 250 bedragen.

Nu deze poging niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd werpt zich de vraag op:
zou de Nederland het Open Europees Kampioenschap 2020 willen organiseren?
Voorzitter Jan Warbout verneemt graag een reactie van alle NMB-leden op dit e-mailadres.
Voor meer informatie, zie de NMB nieuwsbrief 1
Mocht je deze niet ontvangen, stuur dan een e- mail naar secretaris Ria.