door Jan Keevel, initiatiefnemer Pe-ling.

In de NMB-nieuwsbrief nr. 3 van 2016 is melding gemaakt van mijn droom om in mijn eigen gemeente een (NTS) Mahjongclub te hebben. Nu het vervolg.

Het avontuur begon eind januari 2016. Nadat ik ontdekt had dat er in diverse plaatsen een mahjongclub was ontstaan uit een cursus Mahjong, kreeg ik de gedachte “Wat elders kan, kan hier ook”.
In Mijdrecht was Tympaan-De Baat bereid e.e.a. te faciliteren; in april/met 2016 is door de befaamde Jelte Rep de allereerste cursus Mahjong in De Ronde Venen gegeven. Aansluitend is een heel klein groepje ex-cursisten wekelijks gaan spelen in Stee-Inn. Het is een los-vast groepje dat met eigen – soms historische – spellen met veel enthousiasme het edele Mahjong-spel speelt.
Het spelen van demonstratiespellen op de Open Dag van Stee-Inn levert enkele nieuwkomers op. Anderen verlaten het groepje.

Eindtoernooitje cursus Mahjong november/december 2016 in een wat kil ogend leslokaal (foto: JJ Keevel)

Van het een komt het ander; voor ik het wist werd ik gevraagd om in november/december 2016 een cursus te geven bij Paraplu eveneens in De Ronde Venen (c.q. Wilnis). Enkele ex-cursisten van deze cursus willen graag meespelen op de wekelijkse speelavonden. Het clubje groeit! We krijgen een mooi artikel in de lokale krant van een halve pagina.

Medio december 2016 wordt duidelijk dat Pe-ling uit de luiers ging komen. De NMB neemt dat meteen serieus: we worden als 4e NTS-club betrokken bij overleg over de gang van zaken tijdens een NTS-toernooi (als input voor de ALV).

In januari 2017 schaffen we eigen spelmateriaal aan, en worden formeel lid van de bond (een logisch gevolg is dat contributie moeten gaan heffen, “de tol van de vooruitgang”).
Mahjong in De Ronde Venen is een feit! A dream come true.

Het Mahjong-genootschap Pe-ling is te vinden op internet op Facebook en elke dinsdagavond in Stee-Inn.