Zaterdag 12 maart heeft bij Ria van der Putten in IJsselstein de kick-off-vergadering van het nieuwe bestuur plaatsgevonden.
Tijdens deze dagvergadering is de volgende taakverdeling binnen het NMB-bestuur vastgesteld:
Jan Warbout – voorzitter,
Ria van der Putten –  secretaris,
Olav Sommers –  penningmeester,
Menno van Lienden – voorzitter Werkgroep Wedstrijdwezen,
Foppe Bakker – voorzitter Werkgroep Promotie & Communicatie.

De bestuursleden gebruiken komende periode voor de overdracht van de verschillende taken en het bestuur in de nieuwe samenstelling is operationeel per 8 april 2016. Tot 8 april blijft het huidige bestuur verantwoordelijk voor de verschillende taken.