Reglementen

Reglementen 2016-07-08T11:30:38+00:00

De Nederlandse Mahjong Bond hanteert een aantal reglementen, die op deze pagina terug te vinden zijn.

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2016 goedgekeurd en in werking getreden.

Download hier het Huishoudelijk Reglement.

Gedragsreglement
Naar aanleiding van een (forum)discussie met de leden is een Gedragsreglement opgesteld. Dit reglement is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2007 goedgekeurd en in werking getreden. Het Gedragsreglement geldt voor elk toernooi dat meetelt voor de de officiële mahjongranglijst en in samenwerking met de Nederlandse Mahjong Bond wordt georganiseerd.

Download hier het Gedragsreglement.

Privacy Reglement
In het Privacy Reglement wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens van de leden worden gevraagd en wat daarmee wordt gedaan.

Download hier het Privacy Reglement.

Regels voor Recreanten
Download hier de regels voor recreanten zoals de Nederlandse Mahjongbond die heeft opgesteld.

Met je lidmaatschap van de Bond of je inschrijving voor toernooien onder auspiciën van de Bond verklaar je kennis te hebben genomen van deze reglementen en hiertegen geen bezwaar te hebben.

Deelnemers aan toernooien moeten er rekening mee houden dat van toernooien verslag wordt gedaan met publicatie van uitslagen, ranglijsten en publicatie van foto’s.